Muốn 'cắn' trẻ em: Bình thường hay bất thường?

Video
Khi nhìn thấy những em bé vô cùng dễ thương, nhiều người có cảm giác muốn cắn ngay lấy em bé đó. Liệu đó có phải là tâm lý bình thường?