Muôn kiểu chống đối, né tránh kiểm tra nồng độ cồn

Video
Quy định cấm triệt để sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cùng với việc nâng mức xử phạt theo Nghị định số 100 được đánh giá là rất đồng bộ, kịp thời.