Mỹ thả hàng triệu con cá từ máy bay, tiếp tế cho hồ kín trên núi

Video
Cơ quan Tài nguyên thiên nhiên Mỹ mỗi năm thả hàng triệu con cá xuống hơn 200 hồ trên núi tại bang Utah để duy trì đa dạng sinh học. Hoạt động này diễn ra liên tục từ năm 1956.

VIDEO MỚI NHẤT