Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser bắn hạ UAV

Video
Hải quân Mỹ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái (UAV) bằng việc sử dụng hệ thống siêu vũ khí laser (LWSD).