Năm 2017, người Việt tìm kiếm từ khóa gì nhiều nhất trên Google?

Video
Cùng nhìn qua bảng xếp hạng từ khóa của Google để thấy trong năm 2017 vừa qua, người dùng internet tại Việt Nam và trên thế giới tìm kiếm điều gì nhiều nhất.