Năm 2019 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử

Video
Nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự đoán sẽ tăng 1,1 độ C trong năm 2019, có khả năng vượt qua kỷ lục năm 2016.