Năm 2019 nắng nóng đến sớm, khắc nghiệt hơn

Video
Mùa bão năm 2019 sẽ đến muộn hơn, song nắng nóng sẽ xuất hiện sớm và khắc nghiệt hơn so với trung bình nhiều năm.
Xem thêm