Nắm đấm kỳ lạ của môn võ 100 năm ở Việt Nam

Video
Môn võ với lịch sử trăm năm ở Việt Nam có sự khác biệt cơ bản ở nắm thôi sơn, nơi dùng sức mạnh nội lực để hạ gục đối thủ trong cự ly gần.