Nam tài xế trộm mũ bảo hiểm để đội cho bạn gái

Video
Lợi dụng lúc vắng người, nam tài xế nhanh chóng lấy trộm mũ bảo hiểm của xe khác cho bạn gái rồi rời đi.