Nam thanh niên bị điện cao thế giật nổ như pháo

Video
Chơi đánh đu trên cột điện cao thế, gã thanh niên có cái kết bi thảm nổ như đom đóm và rơi từ trên cao xuống.
Xem thêm