Nam thanh niên bị tạ rơi trúng người khi đang tập luyện

Video
Nam thanh niên bị tạ rơi trúng người khi đang tập luyện tại phòng tập.