Nam thanh niên buông hai tay khi lái xe máy trên cầu

Video
Nam thanh niên ở Hải Phòng buông hai tay như "làm xiếc" khi đi xe máy ở phần cầu phía nội thành, được thiết kế thành nhánh hình tròn.