Nam thanh niên đem xăng đốt tiệm cầm đồ

Video
Nam thanh niên tay bật quẹt lửa, tay cầm can xăng xông vào tiệm cầm đồ ở quận 9. Trong phút chốc, lửa bùng cháy, thiêu rụi nhiều tài sản của tiệm.