Nam thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng bị ngã văng xuống đường

Video
Nam thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng bị ngã văng xuống đường.