Nam thanh niên lẻn vào chùa bê thùng công đức bỏ chạy

Video
Nam thanh niên lẻn vào chùa bê thùng công đức bỏ chạy, dù nhiều người đang ngồi tụng kinh; toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng 15 giây.