Nam thanh niên ngã lăn ra đường vì say thuốc lào

Video
Người thanh niên hút xong điếu thuốc lào được một lát thì lảo đảo như người say rượu, rồi ngã lăn ra đường.
Xem thêm