Nam thanh niên thách cảnh sát cơ động giữ xe bạn gái

Video
'Giữ đi, có giỏi thì giữ đi...' nam thanh niên liên tục buông lời thách thức cảnh sát cơ động giữ xe của bạn gái.
Xem thêm