Nam thanh niên trổ tài bắt rết khủng, nhìn mà phát khiếp

Video
Nam thanh niên ở Sóc Trăng cầm thuổng ra đồng tìm các khe nứt ở mô đất cao và bắt được con rết dài khoảng 25 cm.