Nạn nhân đa cấp Liên Kết Việt khóc nức nở khi biết bị lừa

Video
Nhiều nạn nhân tại Hà Nội khóc nức nở sau khi biết bị "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt lừa. Nhiều người kéo nhau ra quán nước gần đó bàn cách đòi tiền, hoặc làm đơn trình báo công an sẽ được trả lại phần nào khoản tiền đã nộp vào Liên Kết Việt.