Nắng như đổ lửa, nông dân Hà Nội dùng áo tơi chống nóng

Video
Áo tơi là vật dụng vốn được dùng để che mưa có thêm công dụng mới là chống nắng. Sau các tỉnh miền Trung thì đến thủ đô Hà Nội, người nông dân đã phải khoác áo tơi ra đồng trong những ngày nóng như thiêu như đốt này.
Xem thêm