Nắng nóng kỷ lục trong 50 năm

Video
Hôm 2/7 là ngày thứ 7 liên tiếp nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Theo TT dự báo KTTV TƯ, đợt nắng nóng đang diễn ra tại Bắc Bộ đã có nhiều điểm, có giá trị nhiệt độ cao nhất vượt qua được ngưỡng giá trị lịch sử, và thiết lập kỷ lục mới trong cùng thời kỳ.