NASA cảnh báo trái đất đang tiếp tục nóng lên

Video
Nghiên cứu mới nhất của NASA chỉ ra rằng Bắc Cực đang nóng lên nhanh hơn dự đoán.
Xem thêm