NASA chế tạo vệ tinh đến gần Mặt Trời nhất

Video
Vệ tinh thăm dò Mặt Trời ở khoảng cách gần nhất của NASA có thể chịu được nhiệt độ lên tới 1.400°C nhờ hệ thống làm mát đặc biệt.