NASA phóng tên lửa Atlas V sử dụng động cơ RD-180 của Nga

Video
NASA phóng tên lửa Atlas V sử dụng động cơ RD-180 của Nga