NASA thử nghiệm công nghệ giúp máy bay siêu thanh giảm ồn

Video
500 tình nguyện viên sẽ ghi nhận mức độ của tiếng nổ siêu thanh khi máy bay siêu thanh với công nghệ mới bay qua Texas, Mỹ.