nCoV có lây lan qua đường ống chung cư?

Video
Giới nghiên cứu vẫn chưa tìm ra bằng chứng chắc chắn cho thấy hệ thống đường ống cống trong các tòa nhà có thể là đường lây nhiễm nCoV.