nCoV xâm nhập và tấn công cơ thể thế nào?

Video
nCoV sử dụng gai bám vào các thụ thể tế bào trong cơ thể rồi nhân lên nhiều lần để làm tổn thương phổi và các cơ quan khác.