Nên công bố các gian lận trong ngành xăng dầu

Video
"Nếu cần công bố gian lận tôi sẽ công bố các gian lận... Doanh nghiệp (xăng dầu) nào kêu về việc giảm giá cứ làm đơn khiếu nại gửi thẳng đến tôi, muốn bỏ thị trường thì cho nghỉ ngay. Doanh nghiệp đừng có dọa Nhà nước" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nói.
Xem thêm