Nga khởi động dự án rocket siêu trọng mang hơn 70 tấn hàng

Video
Chi phí cho chương trình chế tạo tên lửa siêu trọng và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc phóng quả tên lửa này có thể lên tới 24 tỷ USD.