Nga kiểm soát căn cứ quân sự Ukraine ở Crimea

Video
Theo Reuters, căn cứ quân sự Perevalnoye của Ukraine ở Crimea đã bị quân đội Nga kiểm soát và đã cắm cờ Nga. Trên thực tế, hầu hết các địa điểm quan trọng và đường phố ở Crimea đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng thân Nga từ Thứ bảy (1/3).