Nga phóng tên lửa siêu thanh đầy uy lực ở Biển Nhật Bản

Video
Nga thử thành công tên lửa hành trình chống hạm Mosquito trên Biển Nhật Bản.