Ngã rơi xuống hàng rào, bé trai rách khí quản, không thể nói chuyện

Video
Một cháu bé 5 tuổi đã ngã từ lan can tầng 2 (theo cách gọi của người Nam bộ là lan can lầu 1), rơi vào hàng rào, dẫn đến rách thực quản, rách khí quản.

VIDEO MỚI NHẤT