Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên Biển Đen, vượt mặt 'Tomahawk' của Mỹ

Video
Kalibr được đánh giá vượt trội hơn so với tên lửa “Tomahawk” của Mỹ