Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất máy bay trực thăng Ka-226

Video
Nga và Ấn Độ đã nhất trí hợp tác cùng sản xuất 200 chiếc máy bay trực thăng quân sự Ka-226. Bước đi được xem như một phần của kế hoạch tăng cường mối quan hệ giữa các nước thuộc khối BRICS.