Ngạc nhiên cảnh tôm hùm đất bò đầy sân nhà sau bão Michael

Video
Đàn tôm hùm đất theo nước lũ tràn vào sân nhà một cư dân ở South Carolina và phải tìm đường bò trở về hồ khi bão tan. Đoạn video được quay vào ngày 11/10 tại bờ hồ Murray gần Columbia, bang South Carolina, Mỹ