Ngạc nhiên câu được cá trê dưới cống ở TP HCM

Video
Đặc tính sinh sống của cá trê là những vũng lầy, ao tù nhiều bùn, thường ở các vùng quê. Không ai nghĩ nó có thể sinh sống trong cống thoát nước đen xì ở các khu đô thị tại TP HCM.
Xem thêm