Ngạc nhiên với chú vịt biết nghe chủ gọi tên, lẽo đẽo đi theo người

Video
Con vịt có tên là "Bé" được chị Châu ở quận Phú Nhuận nuôi từ khi mới nở, hiện 3 tháng tuổi, suốt ngày quấn quýt theo chân chủ.