Ngạc nhiên với clip cô gái 'xây nhà như... thánh'

Video
Cô gái chỉ ngồi một chỗ và vứt gạch đã trát vữa. Thật ngạc nhiên là mọi viên gạch đều vào đúng vị trí của chúng.