Ngắm dàn xe huyền thoại của cơ quan an ninh Liên Xô và mật vụ Nga

Video
Ô tô của cơ quan an ninh Liên Xô khỏe và nhanh hơn xe dân sự, đủ khả năng đuổi theo xe của gián điệp nước ngoài trong vỏ bọc nhân viên ngoại giao.
Xem thêm