Ngắm dàn xe Simson còn sót lại ở Hà Nội

Video
Dòng xe máy hai thì với tiếng nổ đặc trưng được những người chơi xe tại câu lạc bộ Simson Hà Nội giữ lại bởi giá trị lịch sử.