Ngán cảnh tắc đường, cảnh sát Dubai đi tuần bằng mô tô bay như phim

Video
Tắc đường giờ đã trở thành chuyện dĩ vãng đối với cảnh sát Dubai khi họ vừa được trang bị mô tô bay làm phương tiện đi tuần tra.