Ngang nhiên phá cửa trộm xe

Video
Hai tên trộm dừng xe trước cổng sắt của một nhà dân và phá khóa để mở cổng, nơi nhiều người qua lại.
Xem thêm