Ngày 18/2, giá xăng có thể giảm thêm 500 đồng/lít

Video
Theo chu kỳ, ngày 18/2/2016 là thời điểm giá xăng dầu được điều chỉnh. Dự báo, lần này giá xăng có thể giảm thêm 500 đồng/lít.