Hàng trăm người hối hả cào bùn để 300 học sinh miền núi tựu trường

Đại diện - Nghệ An
Hàng trăm người khẩn trương tổ chức làm vệ sinh, cào bùn đất tại các phòng học và sân trường; sắp xếp, lau chùi bàn ghế, sách vở để 300 học sinh của trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông kịp ngày tựu trường.
Xem thêm