Nghề cào ngao ở bãi triều của người dân Quảng Ninh

Video
Khi thủy triều xuống, người dân xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) ra các bãi triều để cào ngao.

VIDEO MỚI NHẤT