Nghề cào ngao ở bãi triều của người dân Quảng Ninh

Video
Khi thủy triều xuống, người dân xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) ra các bãi triều để cào ngao.