Nghề cắt thanh long thu nhập tiền triệu mỗi ngày ở Bình Thuận

Video
Anh Bùi Ngọc Sang, 20 tuổi, được thương lái thuê cắt thanh long tại các vườn ở Bình Thuận, mỗi ngày nhận tiền công từ vài trăm nghìn đến hai triệu đồng.