Nghề câu xe đạp trên kênh đào ở Amsterdam

Video
Sở hữu gần 100 km kênh đào và là thành phố của xe đạp, Amsterdam, Hà Lan, là nơi duy nhất trên thế giới có nghề câu xe đạp.