Nghề lái taxi của người Việt ở Hawaii

Video
Rất nhiều người Việt tại Hawaii, Mỹ đã chọn nghề lái taxi bởi nguồn thu nhập và phù hợp với tính cách.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT