Nghề làm nước mắm cá linh ở miền Tây

Video
Người miền Tây có một loại nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá linh – đặc sản chỉ có ở mùa nước lũ.