Nghề nuôi lạc đà biết bơi chỉ có ở Ấn Độ

Video
Kharai là giống lạc đà biết bơi còn lại cuối cùng ở Ấn Độ. Chúng được một bộ phận nhỏ người dân địa phương chăm sóc trong hàng nghìn năm.

VIDEO MỚI NHẤT